Gestalttherapie

Gestalttherapie is voor mij een concrete, respectvolle en waarachtige therapie gebleken. Gestalttherapie gaat over bewustzijnsontwikkeling en bewustzijn ontwikkel je door helemaal aanwezig te zijn in het moment. Het lichaam is hiervoor altijd de ingang. Het gaat er om te ervaren wat er hier en nu in jou leeft en daar als een vriendelijke waarnemer zonder oordeel naar te leren kijken. Je leert zo te luisteren naar jouw waarheid. Het antwoord op je vragen; alle weten en wijsheid over jouw leven is in jou.

Hier en nu

We zijn het contact hiermee vaak kwijtgeraakt en zitten vast in allerlei denkpatronen en beelden van onszelf waar we aan denken te moeten voldoen. Het gaat bij Gestalttherapie niet over denken en de vraag waarom. Het gaat over “voelen," over “hier en nu” en over je bewust worden van “hoe en wat doe ik waardoor ik mijn problemen in stand houd". 

Hoe breng je jezelf op dit moment op een bepaald gebied in je leven nog steeds in problemen op een manier die ooit een functie in je leven had. Als kind in een onveilige omgeving heb je een perfecte strategie gevonden om in te kunnen overleven.  Zo heb je gedrags- en denkpatronen opgebouwd die ooit een functie hadden, maar  die je nu alleen nog tegenwerken. Wanneer je je hiervan bewust wordt, kun je het ook loslaten. Of liever gezegd: het laat jou los als het in jouw leven geen functie meer heeft en de tijd voor jou rijp is.

Tijdens een sessie verbind je je met je innerlijke bron van wijsheid. Het lichaam is oneindig wijs en intelligent en weet precies wat er op een bepaald moment nodig is. Wanneer we daarnaar leren luisteren en daar op durven vertrouwen kan het zelfhelend vermogen, wat in iedereen aanwezig is, het werk doen. 

Een uitspraak van één van mijn gestaltleraren die me altijd is bijgebleven is:

“Er is hier maar één iemand deskundig als het over jou gaat en dat ben jij.”

Jou opnieuw met die deskundigheid en dat weten over jezelf in contact brengen is mijn taak als therapeut.
Het is heel belangrijk dat je zelfonderzoek in een sfeer van veiligheid en acceptatie gebeurt.
Ik heb mezelf in de loop van mijn leven zo vaak en op zoveel manieren in de spiegel aan moeten kijken dat ik mezelf in iedereen ben gaan herkennen. Daar vanuit is voor mij nooit iets gek of abnormaal. Het leven heeft mij inmiddels als het ware een koffer vol ingrediënten gegeven waar ik, geleid door m’n intuïtie, op ieder moment uit kan halen wat ik nodig heb.

We zijn allemaal als mens hier op aarde op hetzelfde pad, ieder vanuit ons eigen unieke zijn. Om  dat “unieke zijn” weer te ontwikkelen en om meer en meer als een vrij mens in je kracht te gaan staan is waar het in Gestalttherapie over gaat.