Over Marbo


Na enkele jaren werken als leerkracht in het basisonderwijs en allerlei baantjes in de hulpverlening, heb ik gedaan wat ik altijd al wilde en deed: “spelen”. Ik volgde de opleiding voor dramadocent aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht en gaf lessen in improvisatietoneel. Hieruit, en vooral ook uit alles wat ik op mijn pad tegenkwam en waar ik jarenlang hele goeie en diverse therapeutische hulp bij kreeg, kwam mijn verlangen voort om meer therapeutisch te werken. Zo kwam ik terecht bij de (toen nog)
6-jarige Gestaltopleiding BOLT (Centrum voor BewustzijnsOntwikkeling en LeerTherapie), die ik in 2002 afrondde. We werkten daar naast de theoriestudie met beeldende middelen, dromen, stembevrijding, spel en heel veel (zen)meditatie en lichaamswerk.

Het lichaam is altijd de ingang tot voelen en ervaren en ons eigen ontwikkelingsproces was bij alles het uitgangspunt. “Een goede therapeut is een goede cliënt” was de gedachte: Je kunt pas echt bij een ander en bij zijn of haar ongemak en pijn aanwezig zijn als je niet meer bang bent voor je eigen pijn. De combinatie van Gestalt (4 jaren) en Initiatische Gestalt (2 jaren) was er één van concreet en aards en tegelijkertijd ook heel spiritueel.

Ik werkte 10 jaar, naast met volwassenen aan huis, als gestalttherapeut op een basisschool in Rotterdam Zuid. Dit was een zelfgecreëerde baan waarin voor mij alles samenkwam en die mij de kans bood me helemaal vrij te ontwikkelen. Kinderen met de meest uiteenlopende en vaak heftige-, problemen kwamen in mijn “speellokaal” waar ze zich “gezien” voelden. Ik heb veel van al deze prachtige kinderen geleerd.

In 2008 stopte ik met deze baan met de bedoeling een eigen praktijk te gaan starten, maar het leven bracht andere dingen op mijn pad.  Ik werkte o.a. met (demente) ouderen en mocht daarbij ook meegaan in het stervensproces. Processen die ik ook met mijn moeder en later mijn partner meemaakte.

Als kind speelde ik heel veel met stem en geluid en al jaren verzamel ik allerlei instrumenten. In de tijd dat ik in Rotterdam werkte met de kinderen maakte ik veel gebruik van muziek als helend middel. Ik verzon vaak ter plekke een liedje voor een kind en improviseerde mee bij wat het kind deed als het muziek maakte, danste of zong.

In de laatste tien jaar is klank heel organisch in mijn werk gegroeid. Ik maak gebruik van klankschalen, diverse etnische instrumenten en stem en ervaar dit als heel waardevol en verdiepend in mijn werk. Klank haalt je onmiddellijk uit je denken en brengt je in een diepere laag van ervaren. Vanuit die diepe ontspanning kan je innerlijke wijsheid zich makkelijker aandienen. De helende werking van klank is, naast meditatie, steeds meer een ondersteunende factor geworden in mijn werk.

De manier waarop ik klank maak ontstaat in het moment en is altijd weer anders.
Ik improviseer ter plekke en laat het ontstaan. Vaak ben ikzelf daarin als een verwonderde toeschouwer.


Het leven is een cadeau


Vanaf 2010 kwam Zhineng Qigong in mijn leven. Deze vorm van meditatief lichaamswerk sloot heel mooi aan bij alles wat ik daarvoor gedaan had. En samen met mijn man werd ik een enthousiast beoefenaar. Ik geniet nog iedere dag van wat het mij brengt.
Bijzonder aan deze vorm vind ik dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van de geestkracht om te visualiseren en de chi door het lichaam te sturen. Ook wordt er tijdens de oefening steeds bij stilgestaan dat je deel bent van een oneindig groot geheel:

“Ik ben in het universum, het universum is in mij, het universum en ik zijn één”

Me hier telkens weer bewust van worden, tezamen met de zachtheid van de (innerlijke) glimlach waarmee je oefent, geeft me ruimte en relativering. Het leert me telkens weer opnieuw te accepteren wat er in ieder moment aanwezig is: mijn leven te ervaren als een cadeau.